ผ่อนคลายกับธรรมชาติและเก็บความทรงจำ
มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา ริมแม่น้ำแม่กลอง

1 Day trip อัมพวา

แวะไหว้พระ วัดเพชรสมุทรวรมหาวิหาร

เข้าสู่ตัวจังหวัดสมุทรสงคราม จุดแรกที่ต้องแวะ คือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อกราบขอพรหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั่วไป