ผ่อนคลายกับธรรมชาติและเก็บความทรงจำ
มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา ริมแม่น้ำแม่กลอง

ห้องประชุมสัมมนา

ทางรีสอร์ทมีบริการเช่าห้องสัมมนา 1 ห้อง สามารถจุได้ทั้งหมด 70 ท่าน พร้อมบริการเช่าเครื่องฉายภาพ LED นอกจากนี้ เรายังมีบริการจัดอาหาร ทั้งอาหารว่าง และอาหารกลางวัน/เย็นอีกด้วย